โรงเรียนบ้านซ่าน


หมู่ที่  2 
 บ้านบ้านซ่าน ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย 64120
โทร. –

ข้อมูลบุคคลากร

 

  นายมานิตย์ นวรัตนารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
  นายอภิชัย รีฮุง ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
  นายมะนูน มะยมหิน ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางบุญเรือง บางทวี ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางสาวสาริณี ขำจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นางสาวสุกัลยา สุขจำนงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นายถิรวัฒน์ ทับผา ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
  นางนิภาพรรณ กันนา ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวจิรภา อินนารี ครู กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
  นางสาวศิริพร จอมสังข์ ครู กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  นางสาวแพรวพราว พ้นภัย ครู กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
  นายพีรวัส ไชยจู ครู กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
  นางสาวนาฏสินี ปิ่นรัตน์ ครู กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นางสาวอำภา ผาด่าน ครู กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
  นางสาวปนัดดา เดชแฟง ครู กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นางชนิสรา อินทร์หอม ครู (พนักงานงานราชการ) กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสิริพาภรณ์ เพ็ชรรัตน์ ครูธุรการ กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางสาวอรสา คำบุตร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวเจน สำราญจิตร ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
  นายมานัส นักรบ ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

บทความล่าสุด