โรงเรียนบ้านซ่าน


หมู่ที่  2 
 บ้านบ้านซ่าน ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย 64120
โทร. –

ฝึกอบรม อธิบายข้อกำหนดด้านสุขอนามัยเพื่อการฝึกซ้อมและการแข่งขัน

ฝึกอบรม

ฝึกอบรม หลักการด้านสุขอนามัยที่สำคัญ ในการสร้างกระบวนการฝึกอบรม และจัดการแข่งขันคือการให้ผลในการปรับปรุงสุขภาพ ซึ่งแสดงออกในการเสริมสร้างสุขภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพของนักกีฬา ในระหว่างการฝึกอบรมและการแข่งขัน ครูและโค้ชไม่ควรยกเว้นกรณีที่เป็นไปได้ ของการละเมิดสุขภาพของนักกีฬา แต่เหนือสิ่งอื่นใดใช้วิธีการและวิธีการต่างๆอย่างแข็งขัน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของผู้ที่เกี่ยวข้อง ความสำคัญด้านสุขอนามัยอย่างยิ่ง

การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่เริ่มการฝึกอบรม จากการศึกษาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะของสุขภาพ ข้อมูลสัดส่วนร่างกายและสถานะการทำงาน แพทย์จะตัดสินใจเข้ารับการฝึกอบรม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสมของการฝึกกีฬาเฉพาะร่วมกับโค้ช การควบคุมทางการแพทย์และการสอนเป็นประจำ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการฝึกกีฬาที่ประสบความสำเร็จ สิ่งนี้ต้องการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างผู้ฝึกสอนและแพทย์ ในกระบวนการฝึกอบรม

เราควรดำเนินการตรวจสุขภาพอย่างเป็นระบบ การสังเกตการณ์สอนและการสอนทางการแพทย์และตนเอง ควบคุมการวิเคราะห์ร่วมกันของผลลัพธ์ ของการสังเกตเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดการกระบวนการฝึกอบรมได้สำเร็จ โดยให้ผลการฝึกที่ดี การวางแผนและการดำเนินการฝึกอบรม ควรคำนึงถึงลักษณะเพศและอายุของผู้ที่เกี่ยวข้องตามนี้ จึงใช้วิธีและวิธีการฝึกอบรมที่จำเป็น และการฝึกอบรมและภาระการแข่งขัน จะถูกทำให้เป็นมาตรฐานในลักษณะหนึ่ง
ฝึกอบรมซึ่งจะต้องเพียงพอต่อความสามารถ ในการปฏิบัติงานของนักกีฬา ความสำคัญในการป้องกันอย่างยิ่ง คือการใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการฝึกอบรมของเครื่องมือ และวิธีการสอนต่างๆ ที่มุ่งเป้าไปที่การฟื้นตัวของร่างกาย ของนักกีฬาให้เร็วที่สุด ในทุกขั้นตอนของการฝึกอบรม ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยบังคับ คือการไม่สามารถยอมรับได้ในการใช้การฝึกอบรม หรือวิธีการแข่งขันใดๆที่สามารถทำให้เกิดความผิดปกติ ทางสุขภาพสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ฝึกสอนต้องใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมด เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และสร้างสภาวะที่เหมาะสมในห้องเรียน และป้องกันผลกระทบทางลบต่อร่างกายของนักกีฬา จากปัจจัยแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำ การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ที่รุนแรง ภายใต้สภาวะภายนอกที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพสำหรับนักกีฬา เป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการฝึกซ้อมและการแข่งขัน เพื่อเพิ่มผลในการปรับปรุงสุขภาพของการฝึกกีฬา

ควรใช้ผลประโยชน์ของพลังธรรมชาติ ที่มีต่อร่างกายอย่างกว้างขวาง เพื่อให้แน่ใจว่าการวางแนวการฝึกกีฬาโดยทั่วไป มีการปรับปรุงสุขภาพและป้องกันการโอเวอร์เทรนและความเครียด กระบวนการ ฝึกอบรม ควรดำเนินการบนพื้นฐานของหลักการสอนทั่วไป และรูปแบบการฝึกเฉพาะ ในกระบวนการฝึกนักกีฬาหญิง การดำเนินการตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ ประการแรกเมื่อวางแผนการฝึกอบรมจำเป็น ต้องคำนึงถึงลักษณะทางกายวิภาค

รวมถึงสรีรวิทยาที่สำคัญของร่างกายผู้หญิงดังต่อไปนี้ ผู้หญิงมีตัวบ่งชี้พัฒนาการทางร่างกายในระดับที่ต่ำกว่าผู้ชาย เนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อของพวกเขาคือ 32 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวและในผู้ชาย 40 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป แต่เนื้อเยื่อไขมันในผู้หญิงนั้นมากกว่าผู้ชาย 10 เปอร์เซ็นต์ ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งในผู้หญิงต่ำกว่าผู้ชาย ในเวลาเดียวกันความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อของผนังหน้าท้องในผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชาย 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาหญิง แย่กว่านักกีฬาชาย 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ การฝึกที่มากเกินไปและภาระการแข่งขัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพืชที่สำคัญ ในผู้หญิงมากกว่าในนักกีฬาชาย นักกีฬาต้องการการพักผ่อนมากกว่านักกีฬาชาย ทรงกลมทางอารมณ์ในผู้หญิง มีความเสถียรน้อยกว่าในผู้ชาย ลักษณะทางชีววิทยาของผู้หญิงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด กับวัฏจักรของรังไข่ ประจำเดือนมักเกิดขึ้นอีกหลังจาก 21 ถึง 28 วันและกินเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 7 วัน

การฝึกอบรมจำนวนมาก รอบเดือนสามารถขยายได้ถึง 36 ถึง 42 วัน นักกีฬา โค้ชและแพทย์ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ และประสิทธิภาพการเล่นกีฬาที่เกี่ยวข้องกับรอบเดือนอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนกระบวนการฝึกซ้อม และประสิทธิภาพในการแข่งขันอย่างถูกต้อง ในระหว่างตั้งครรภ์ห้ามมิให้แข่งขัน แต่แนะนำให้ออกกำลังกาย ลักษณะและปริมาณของการออกกำลังกาย ถูกกำหนดเป็นการส่วนตัวสำหรับนักกีฬาแต่ละคน

โดยได้รับคำปรึกษาร่วมกันจากแพทย์และโค้ช ควรดูแลเป็นพิเศษในช่วง 3 ถึง 4 เดือนแรก การตั้งครรภ์หลังจากช่วงเวลานี้ อนุญาตให้ทำแบบฝึกหัดกายภาพบำบัดที่ซับซ้อนได้ ในช่วง 4 ถึง 6 สัปดาห์แรก หลังคลอดบุตรจะมีการฝึกบำบัดและตั้งแต่เดือนที่ 4 เท่านั้นที่คุณสามารถเริ่มฝึกแบบเบาๆ ด้วยแบบฝึกหัดพัฒนาการทั่วไปหลังจาก 6 ถึง 7 เดือน การฝึกอบรมรวมถึงองค์ประกอบ ของการออกกำลังกายจากกีฬาที่เลือก

หลังจากหยุดให้นมแล้วนักกีฬาสามารถเริ่มฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่ ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับองค์กร และการดำเนินการแข่งขันได้รับการแก้ไข ในกฎการแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาสุขภาพของนักกีฬา และป้องกันการบาดเจ็บ สร้างสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการแข่งขัน ตลอดจนรับประกันความปลอดภัยของนักกีฬาและผู้ชม สุขอนามัยเมื่อจัดค่ายฝึกอบรม เมื่อดำเนินการค่ายฝึกอบรม สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินกิจกรรมหลักต่อไปนี้

ซึ่งจัดเตรียมเงื่อนไขด้านสุขอนามัย ที่จำเป็นสำหรับนักกีฬา การเลือกสถานที่สำหรับการรวบรวม ควรคำนึงถึงภารกิจหลักของช่วงเวลาของการเตรียมการนี้ ระยะเวลาในการถือครอง ความพร้อมของนักกีฬา คุณสมบัติของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา ความสนใจเป็นพิเศษจะจ่ายให้กับสภาพอากาศ และสภาพอากาศควรให้ความสำคัญกับพื้นที่ ที่มีปัจจัยทางภูมิอากาศเอื้ออำนวย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อสุขภาพและประสิทธิภาพของนักกีฬา

ขอแนะนำให้เลือกพื้นที่ ที่มีพื้นที่สวยงามซึ่งอนุญาตให้มีการฝึกอบรม และกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆในพื้นที่สีเขียว ระบบการปกครองรายวันควรรวบรวม โดยคำนึงถึงสภาพท้องถิ่น ลักษณะของกระบวนการฝึกอบรม ภาระผูกพันของนักกีฬา ฐานการฝึกอบรม ควรจัดให้มีการสลับการฝึกซ้อมอย่างมีเหตุผล และการพักผ่อนประเภทต่างๆ ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการใช้ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและเร่งการฟื้นตัว

จำเป็นต้องใช้กันอย่างแพร่หลาย นอกเหนือจากขั้นตอนบังคับตอนเช้าการชุบแข็งประเภทอื่นๆ การอาบน้ำด้วยแสงอาทิตย์การอาบน้ำ การจัดการนอนหลับที่เหมาะสม สำหรับนักกีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งควรจะเพียงพอ สมบูรณ์และเกิดขึ้นในความสงบและเงียบ มีความจำเป็นต้องตรวจสอบการดำเนินการ ตามระบบการปกครองประจำวัน ที่กำหนดโดยนักกีฬาอย่างเป็นระบบ
บทความที่น่าสนใจ : น้ำหนัก อธิบายเกี่ยวกับวิธีและแนวทางของการลดไขมันและน้ำหนัก

บทความล่าสุด