โรงเรียนบ้านซ่าน


หมู่ที่  2 
 บ้านบ้านซ่าน ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย 64120
โทร. –

โพรงมดลูก ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อท่อของเยื่อบุโพรงมดลูก

โพรงมดลูก

โพรงมดลูก มีการตรวจชิ้นเนื้อท่อเยื่อบุโพรงมดลูก คือการสุ่มตัวอย่างองค์ประกอบของชั้นในของมดลูกเพื่อการวินิจฉัยและการวิจัย ขั้นตอนนี้ดำเนินการโดยใช้หัววัดแบบยืดหยุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก ซึ่งวางไว้ด้านใน เนื่องจากทำให้เกิดแรงดันลบในหัววัด และวัสดุชีวภาพจะเข้าสู่อุปกรณ์ผ่านทางรู มีการใช้มาตราส่วนเซนติเมตรกับพื้นผิวของอุปกรณ์ เพื่อควบคุมความลึกของการสอดโพรบ

อุปกรณ์แต่ละชิ้นจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ข้อดีที่ไม่อาจปฏิเสธของวิธีนี้ ได้แก่ บาดแผล เมื่อใช้วัสดุชีวภาพจะไม่รวมความเสียหายต่อผนังมดลูก วิธีการนี้ไม่ต้องการการขยายของคลองปากมดลูก ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโมฆะ การศึกษาดำเนินการบนพื้นฐานผู้ป่วยนอก ภาวะแทรกซ้อนหลังจากขั้นตอนนั้นหายากมาก ในระหว่างขั้นตอนการวินิจฉัยเป็นไปได้ที่จะได้รับวัสดุชีวภาพจากพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง

การตรวจสอบตัวอย่างที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์ในภายหลัง ช่วยให้คุณสามารถกำหนดองค์ประกอบเซลล์ที่แน่นอนของเยื่อบุโพรงมดลูกได้ วิธีการนี้สามารถตรวจจับลักษณะเซลล์ผิดปกติของกระบวนการร้าย โรคอักเสบ และความผิดปกติของฮอร์โมน นอกจากนี้ การศึกษายังทำให้สามารถระบุสาเหตุบางประการของภาวะมีบุตรยาก ที่เกี่ยวข้องกับพยาธิสภาพของเยื่อบุโพรงมดลูก

เพื่อประเมินผลของการรักษาด้วยฮอร์โมน ความไม่เจ็บปวด ในระหว่างการวินิจฉัยผู้หญิงไม่รู้สึกเจ็บปวด การศึกษาดำเนินการภายใต้ยาชาเฉพาะที่ การศึกษาสามารถดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยต่างๆ พิจารณาภายใต้โรคและความผิดปกติที่จำเป็น มีบุตรยาก ทำเด็กหลอดแก้วไม่สำเร็จ สถานะของเยื่อบุโพรงมดลูกมีบทบาทหลักในการเริ่มตั้งครรภ์

กระบวนการของการตรึงตัวอ่อนในมดลูกที่ประสบความสำเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับความเปิดกว้างของเยื่อบุโพรงมดลูก ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ โครงสร้างและความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูกจะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะของรอบประจำเดือน มันเติบโตเต็มที่ในช่วงกรอบเวลาการฝังตัว สร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการยึดตัวอ่อนในมดลูก การเก็บตัวอย่างเยื่อบุโพรงมดลูกตามเวลาที่คาดไว้ของหน้าต่างการฝังตัว

การศึกษาเพิ่มเติมทางอิมมูโนฮิสโตเคมี ช่วยให้เราสามารถประเมินความเปิดกว้างของเยื่อบุโพรงมดลูกได้ ซึ่งการลดลงของเยื่อบุโพรงมดลูกมักนำไปสู่การสูญเสียการเจริญพันธุ์ การไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ และไม่ประสบความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้ว นอกจากนี้ การตรวจชิ้นเนื้อท่อจะดำเนินการหากคุณสงสัยว่า มีวัฏจักรการตกไข่ ซึ่งไม่มีการตกไข่ และระยะของการพัฒนาของลูเทียม

กระบวนการอักเสบ และไฮเปอร์พลาสติก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการมีบุตรยาก เลือดออกโดยไม่ทราบสาเหตุ ประจำเดือนไม่มา การศึกษาสามารถกำหนดให้มีเลือดออกโดยไม่ทราบสาเหตุ เช่น ระหว่างมีประจำเดือน ในช่วงวัยหมดประจำเดือน นอกจากนี้ ยังมีขั้นตอนการวินิจฉัยสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนน้อยและบ่อยครั้ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการสูญเสียเลือดประจำเดือนในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัยคือภาวะขาดประจำเดือน หรือการขาดประจำเดือนเป็นเวลาหกเดือนขึ้นไป สาเหตุของรอบประจำเดือนที่ไม่แน่นอน เลือดออกที่ไม่สามารถเข้าใจได้อาจเป็นกระบวนการอักเสบและไฮเปอร์พลาสติก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และความผิดปกติของฮอร์โมน การตรวจชิ้นเนื้อของเยื่อบุโพรงมดลูก ช่วยให้คุณสามารถระบุสาเหตุของอาการทางพยาธิสภาพได้อย่างแม่นยำ

สงสัยว่าเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกหรือมะเร็งอื่นๆ ในมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเป็นหนึ่งในโรคร้าย พยาธิสภาพส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในช่วงวัยหมดประจำเดือน การวิเคราะห์ทางเนื้อเยื่อวิทยาของชิ้นเนื้อ ช่วยให้ไม่เพียงแต่ตรวจพบเนื้องอกมะเร็ง แต่ยังกำหนดระดับของมะเร็ง ความไวต่อการรักษาด้วยฮอร์โมน สงสัยเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่โรคนี้มีลักษณะเฉพาะโดยการเจาะเซลล์ของชั้นในของมดลูกออกไปนอกอวัยวะ

ตามกฎแล้วพยาธิสภาพเกิดขึ้นในสตรีวัยเจริญพันธุ์ มีหลายวิธีในการวินิจฉัยเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และการตรวจชิ้นเนื้อท่อเป็นหนึ่งในนั้น ติ่งเนื้อเยื่อบุ โพรงมดลูก ซึ่งโพลิป หมายถึง การก่อตัวที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย อย่างไรก็ตาม เนื้องอกที่ไม่ร้ายแรงใดๆ ภายใต้เงื่อนไขบางประการสามารถเสื่อมสภาพกลายเป็นเนื้อร้ายได้ ตัวอย่างเช่น ติ่งเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกที่ผิดปกติถือเป็นมะเร็งระยะแรก

เนื่องจากเซลล์ของมันสามารถแบ่งตัวได้อย่างรวดเร็ว การตรวจชิ้นเนื้อจะดำเนินการหากจำเป็นต้องมีการวินิจฉัยแยกโรคของติ่งเนื้อ การตรวจชิ้นเนื้อช่วยในการแยกความเป็นไปได้ของการเสื่อมสภาพของเนื้องอก สงสัยภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ในพยาธิวิทยามีเยื่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบางอย่าง คุณอาจสงสัยว่าจะมีปัญหาระหว่างการสแกนอัลตราซาวนด์

โพรงมดลูก

แต่การวินิจฉัยที่แม่นยำนั้นต้องใช้การตรวจชิ้นเนื้อไปป์ นอกจากนี้การศึกษายังช่วยให้คุณเข้าใจการเพิ่มจำนวนของเซลล์ ทำให้ขนาดของอวัยวะเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือไม่ ภาวะการเพิ่มจำนวนของเซลล์ ทำให้ขนาดของอวัยวะเพิ่มขึ้นผิดปกติมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง รูปร่างของเซลล์ และเป็นภาวะก่อนมะเร็ง ความสงสัยของมดลูกอักเสบเรื้อรัง

โรคนี้เป็นกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นในเยื่อบุโพรงมดลูกในรูปแบบเรื้อรัง พยาธิวิทยาจะนำไปสู่การมีประจำเดือนผิดปกติ ภาวะมีบุตรยาก การแท้งบุตร และผลกระทบอื่นๆ หากสงสัยว่ามีมดลูกอักเสบ การตรวจชิ้นเนื้อจะถูกวิเคราะห์เพื่อหาเครื่องหมาย CD138 และ CD56 ซึ่งปรากฏในพยาธิสภาพนี้ ตรวจสอบสถานะของเยื่อบุโพรงมดลูกหลังการผ่าตัด การรวบรวมองค์ประกอบของเยื่อบุโพรงมดลูก

อาจจำเป็นหลังจากการขูดมดลูก และการแทรกแซงการผ่าตัดอื่นๆ ในมดลูก การตรวจชิ้นเนื้อช่วยให้คุณประเมินได้ว่าชั้นในของมดลูกฟื้นตัวได้ดีเพียงใดหลังการผ่าตัด การตรวจชิ้นเนื้อเพย์พาลมีข้อห้ามเล็กน้อย ขั้นตอนนี้จะไม่ดำเนินการเมื่อ การตั้งครรภ์ การอักเสบเฉียบพลันของการแปลใดๆ ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด โรคโลหิตจางรุนแรง ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย

การศึกษาสามารถดำเนินการในวันต่างๆ ของรอบประจำเดือน ข้อมูลรายละเอียดแสดงในตาราง ก่อนการศึกษา ผู้หญิงต้องผ่านการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ซึ่งอาจรวมถึง การตรวจเลือดทางคลินิก การตรวจเลือดสำหรับการติดเชื้อ เอชไอวี อาร์ดับบลิว ไวรัสตับอักเสบบีและซี การแข็งตัวของเลือด การตรวจทางเซลล์วิทยา และกล้องจุลทรรศน์ของรอยเปื้อนทางนรีเวช

นานาสาระ : พันธุ์สุนัข ในการศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์สุนัขเป็นอาชีพ

บทความล่าสุด