โรงเรียนบ้านซ่าน


หมู่ที่  2 
 บ้านบ้านซ่าน ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย 64120
โทร. –

โสม ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของโสมในทางการแพทย์

โสม

โสม เป็นสมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน มีหลายชนิดแต่ละชนิดมีประโยชน์ต่างกัน ถ้าแบ่งตามขั้นตอนปลูก โสมแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ โสมสดมักมีอายุเก็บเกี่ยวไม่เกิน 4 ปี โสมขาว คือโสมอายุ 4 ถึง 6 ปี ปอกเปลือกแล้วตากแห้ง โสมแดงทำ โดยการนึ่งโสมอายุ 6 ปีให้แห้ง โสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพมากว่า 2,000 ปี โดยมีโสมเอเชียหรือโสมเกาหลี และโสมอเมริกันเป็นสองสายพันธุ์หลัก

รากโสมเอเชียหรือโสมเกาหลี มีสารออกฤทธิ์สำคัญหลายชนิด เชื่อว่ารับประทานมีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดระดับน้ำตาลในเลือด หรือความดันโลหิต บำรุงสมอง และช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ มีผลต่อการโฟกัสและอารมณ์ ใช้ในโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ไวรัสตับอักเสบซี อาการวัยทองมีหลักฐานทางการแพทย์มากน้อยเพียงใด ที่จะยืนยันสรรพคุณ และความปลอดภัยของการบริโภคโสมว่า มีประสิทธิภาพ หรือเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคเหล่านี้

ประโยชน์ด้านสุขภาพที่เป็นไปได้ของโสม ข้อมูลปัจจุบันบ่งชี้ว่า โสมอาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพของ บรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง สารออกฤทธิ์ต่างๆ ของโสม มีประโยชน์ต่อร่างกาย และเชื่อว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็ง สิ่งนี้สอดคล้องกับการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการต้านมะเร็ง ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่พบในโสมแดงรวมถึงโสมเอเชีย มีกลไกต้านมะเร็งที่สำคัญ ได้แก่ หยุดวงจรชีวิตของเซลล์มะเร็ง ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ โสมยังมีซาโปนินที่อาจช่วยลดการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งและเพิ่มการตอบสนองต่อเคมีบำบัด มีรายงานว่าโพลีแซคคาไรด์ ซึ่งเป็นสารประกอบในโสมมีคุณสมบัติต้านมะเร็ง รวมถึงผลต่อระบบภูมิคุ้มกันและสารต้านอนุมูลอิสระ โสมได้รับการศึกษามานานหลายปีถึงประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงผลดี และประสิทธิภาพของโสมในการลดความเหนื่อยล้า

ที่เกิดจากมะเร็งและเป็นผลข้างเคียงของการรักษา ที่สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม ภายใต้การดูแลของเนื้องอกวิทยา ซึ่งการวิจัยทางคลินิกในปัจจุบัน อาจไม่เพียงพอที่จะสรุปผลสำหรับคุณสมบัติของ โสม ดังนั้นการวิจัยในอนาคตอาจมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติด้านมะเร็งของโสม หรือประโยชน์ของโสมแดง ในการเป็นยาต้านมะเร็ง บรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบประสาท โสมเป็นพืชหรือสมุนไพรที่ใช้เป็นยามาช้านาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศแถบเอเชีย เชื่อกันว่ามีประสิทธิภาพ ในการรักษาความผิดปกติของระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคอัลไซเมอร์หรือโรคเกี่ยวกับความเสื่อมของระบบประสาทแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังอื่นๆ โสมอาจช่วยบรรเทาความเครียดออกซิเดชัน หรืออาจช่วยระงับ และลดความเสียหายของเซลล์ประสาท ที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้นโสมอาจช่วยบรรเทาอาการผิดปกติทางระบบประสาทต่างๆ

โสม

การทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 9 ชิ้นพบว่าโสม อาจมีผลดีต่อความคิด พฤติกรรมและคุณภาพชีวิต แต่ในปัจจุบันยังมีหลักฐานที่มีคุณภาพไม่เพียงพอหรือเชื่อถือได้ว่า โสมปรับปรุงหรือปรับปรุงการทำงานของความรู้ความเข้าใจ ทั้งในผู้ที่มีสุขภาพปกติ และผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อยืนยันประโยชน์ของโสมสำหรับความผิดปกติของระบบประสาทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เป็นปัญหาที่เกิดกับผู้ชายประมาณ 30-50 เปอร์เซ็นต์ในวัยกลางคนขึ้นไป ปัจจุบันมีวิธีการรักษาที่หลากหลาย ทั้งการกินยา การฉีดยาหรือการผ่าตัด รวมถึงการใช้สมุนไพรก็เป็นการบำบัดทางเลือกที่น่าสนใจ โสมแดงเป็นสมุนไพร ที่ช่วยรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เป็นสารเคมีที่สำคัญในโสม งานวิจัย 7 ชิ้นทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงประสิทธิภาพของโสมแดงในผู้ชาย 393 คนอายุ 24-70 ปีที่รับประทานโสมแดง 3 ครั้งต่อวันเป็นเวลา 4-12 สัปดาห์ มีประสิทธิภาพมากกว่ายาหลอก

การศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโสมแดง โดยใช้อาสาสมัครที่มีบุตรยากที่มีเส้นเลือดขอด 80 คน รับประทานโสมแดง 1.5 กรัมต่อวันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ และวิเคราะห์สเปิร์ม และระดับฮอร์โมนในร่างกายหลังการทดลอง พบว่าบทบาทของโสมแดง ในการสร้างสเปิร์มไม่ชัดเจน แต่อาจมีประโยชน์ ในการรักษาภาวะมีบุตรยาก ยังจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อยืนยันประโยชน์ของโสมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

วิธีการรักษาโรคเบาหวาน แม้ว่าการวิจัยในสัตว์ และในการทดลองได้แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ของจินเซโนไซด์ ต่อการเผาผลาญน้ำตาลและไขมัน แต่ผลการทดลองทางคลินิก หรือในมนุษย์ยังไม่ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการทดลอง เช่น การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว ยาที่ใช้รักษาโรคเบาหวาน ทำกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ยังไม่ชัดเจนว่า สารเคมีใดในโสมมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด ดังนั้นจึงควรทำการทดลองในมนุษย์ จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของโสม ในการรักษาโรคเบาหวาน

นานาสาระ : อาหารสมอง ศึกษาอาหารที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองสำหรับคนทุกช่วงวัย

บทความล่าสุด